Obligatorisk

Handledarutbildning

Om du planerar att övningsköra privat måste både du och din blivande övningskörningshandledare genomgå en obligatorisk handledarutbildning eller introduktionsutbildning. 

Utbildningen består av tre moment

 1. Målet med körkortsutbildningen och regler för övningskörning.
 2. Planering och strukturering av övningskörningen.
 3. Fokus på trafiksäkerhet och miljöhänsyn.

Vem kan bli handledare?
För att bli en handledare måste du uppfylla vissa kriterier. Du måste vara minst 24 år gammal och ha haft giltigt körkort för de fordonstyp som övningskörningen gäller i minst fem av de tio senaste åren. Om ditt körkort har varit återkallat de senaste tre åren finns en risk att du inte blir godkänd som handledare.

Efter avslutad utbildning rapporterar du och din handledare till Transportstyrelsen. Efter att avgiften till Transportstyrelsen har betalats tar det normalt sett cirka två veckor innan ni kan påbörja övningskörningen hemma. Du kan ansöka om att bli handledare för privat övningskörning här.

Hos Körkortsportalen hittar du användbar information som rör privat övningskörning och handledarutbildning i Stockholm.

Vanliga frågor

Vilka måste gå handledarutbildningen?

Handlarutbildningen är ett nödvändigt steg för dem som vill övningsköra privat. Det innebär att både du och de som ska agera som dina handledare måste genomgå utbildningen och bli godkända av Transportstyrelsen.

Om din avsikt är att enbart övningsköra på en körskola är det inte nödvändigt att genomgå handledarutbildningen. Trots det, av ekonomiska skäl, väljer de flesta att kombinera övningskörning på körskolan med privat övningskörning för att få mer erfarenhet.

Om du har äldre syskon är det möjligt att dina föräldrar redan är godkända handledare om de tidigare gått handledarutbildningen med något av dina äldre syskon. Utbildningen är giltig i 5 år, men det kan vara klokt att uppdatera sina kunskaper och se om det har skett några förändringar sedan de senast genomgick utbildningen, även om det inte är ett krav.

Vem kan bli handledare?

För att kvalificera dig som handledare måste du uppfylla följande krav:

 • Du måste vara minst 24 år gammal.
 • Du måste inneha ett giltigt körkort från Sverige eller ett EES-land.
 • Du måste ha haft B-körkort (bil) i minst 5 år.

Du kan inte bli handledare om:

 • Ditt körkort har återkallats på grund av rattfylleri, grova brott eller på grund av bristande nykterhetssynpunkt någon gång under de senaste tre åren.
 • Ditt körkort har återkallats under mer än tre månader totalt under de senaste tre åren.
 • Du har haft alkolås installerat i din bil de senaste tre åren.
 • Du redan har registrerats som handledare för 15 elever.

Vad är målet med handledarutbildningen?

Handledarutbildningen syftar till att tydligt förmedla ansvar och mål för både eleven och handledaren. Den behandlar viktiga trafiksäkerhetsaspekter, förarprovsbedömning, juridiska ansvar för handledaren och främjande av effektiv inlärning och säkerhet.

Genom att använda handledarutbildningen för att strukturera ert övningskörande enligt era behov och tidsplan kan ni effektivisera processen och snabbare närma er körkortsmålet. Skapa en anpassad plan som passar er bäst.

  Säkrare och Tryggare förare?

  Av oss får du verktygen, kunskapen och tryggheten.