VILLKOR

 

Villkor
Här tar du del av de allmänna villkor som gäller för körning, bokning, kurser, betalning, avbokning samt återbetalningar.

Avbokningsregler
En giltig avbokning görs antingen:

 • över telefon
 • av din personliga lärare
 • på plats

Avbokningar godtas ej via mejl eller telefonsvarare.

Avbokning av

 • Testlektion/utbildningskontroll/körlektion avbokas senast vardagen innan före klockan 12.00.
 • Landsvägskörning/ teori- och körprov avbokas senast två vardagar innan före klockan 12:00.
 • En intensivutbildning avbokas senast 14 vardagar innan kursstart.
 • Riskutbildningarna avbokas senast 7 vardagar innan kursstart.
 • Introduktionskursen avbokas senast 7 vardagar innan kursstart.

Sjukdom
Sjukdom skall alltid verifieras med ett sjukintyg eller likvärdigt intyg för att du skall få debiterad lektion/kurs tillgodo vid sen avbokning, senast inom 14 dagar.

Anmälningsavgift
Anmälningsavgift tillkommer utöver lektions-/paketkostnader om inget annat angetts i prislista/annons.

Betalning
Skolan tillämpar förskottsbetalning. Det innebär att du betalar på plats i receptionen eller via webshop, innan lektionens start. Vi tar inga kontanter på plats.

 • Rabatter kan ej dras i efterhand.
 • Obetalda lektioner faktureras med 10 dagars betalningsfrist.
 • En serviceavgift tas ut vid fakturering.

Faktureringen genomförs i samarbete med Billecta AB. Kreditupplysningar kan tas vid behov. Alla köp/betalningar/presentkort utifrån ordinarie prislista är giltiga ett år från inköpsdatum.

Utandningsprov

Vi tillämpar utandningsprov, i enlighet med STR:s riktlinjer. Skulle ditt utandningsprov bli underkänt får du ej köra men blir debiterad ändå.

Kunskapsprov & Körprov – Bil
Vi ansvarar för att prov på Trafikverket bokas för dig. Observera att den tid du tilldelas för kunskaps/körprov, endast är preliminär fram till dess att utbildningskontrollen är gjord och bekräftar att du är på rätt nivå. I annat fall flyttas tiden fram. Detsamma gäller för teorin. Är du inte godkänd på skolans körkortsfrågor senast 1 vecka innan, flyttas tiden för provet fram. Detta innebär att även körprovet kan ändras, då kunskaps- och körprov bokas som ett sammanhållet körkortsprov.

Återbetalning
Återbetalning av innestående saldo sker utan kostnad under förutsättning att du tagit ditt körkort med oss. Vid avbruten utbildning behåller vi enligt STR:s praxis 10% av innestående saldo. Återbetalning av ej nyttjad produkt eller kurs gäller ej om produkten eller kursen ingår i ett paket. I det fall en premie ingår i något av våra lektionspaket drar vi av värdet på premien innan återbetalning sker. Detta gäller endast för dem som redan mottagit eller hämtat ut premien. Om värdet på kvarvarande saldo understiger premiens värde återbetalas ingenting. Om du vill ångra ett köp återbetalas beloppet till fullo, under förutsättning att du kontaktar oss och att eventuella bokningar avbokas, i enlighet med ovanstående avbokningsvillkor. Förbrukningsvaror som t.ex. teorimaterial och körkortsfrågor återbetalas ej. Återbetalning sker avgiftsfritt via bank och kan ta upp till 30 dagar.

Ångerrätt e-handel
Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätten omfattar inte varor som inhandlas på våra skolor, utan avser endast e-handel.

Vid åberopande av ångerrätt, meddela vår kundtjänst inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen att du avser utöva din ångerrätt. Returnera varan komplett i produktkartong, om möjligt med ursprungligt emballage, snarast efter att du meddelat oss. Vid användning av annat emballage, vänligen se till att varan inte skadas under transport. Bifoga kontouppgifter för återbetalning. Återbetalning sker inom 30 dagar från det att varan mottagits av oss.
Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör ska finnas med i returen. Vi förbehåller oss rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett. Vi löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas ej som utnyttjande av ångerrätten.

För mer information besök konsumentverket.se

Minderårig
För minderåriga elever krävs målsmans medgivande vid köp av tjänster.

Delbetalning
Vi erbjuder räntefri avbetalning via vår samarbetspartner Resurs Bank.

Avvikelser/Undantag
Vi reserverar oss för att andra villkor kan förekomma i samband med kampanjer.

Avtalsförändringar
Avtalsförändringar aviseras. Får du en ny begäran om att godkänna våra villkor, rekommenderar vi dig att du noggrant läser igenom villkoren, så att du är införstådd med vad som gäller.

 • FORCE MAJEURE

  Fogels Nya Trafikskola friskriver sig från avtalets åtaganden, då hinder som står utom vår makt och som vi inte hade kunnat räkna med eller förutse, påverkar vår möjlighet att genomföra våra åtaganden, utan återbetalning eller ersättningskrav från kunden.

Vi samarbetar med STR (www.str.se).

Jag har läst och tagit del av ovan information och är fullt införstådd med de villkor som gäller.